Met oog voor elk kind

Samen gaan we voor onderwijs op maat van elk kind. In onze school mag je erop rekenen dat wij het kind en z’n welbevinden helemaal centraal stellen. Vandaar dat wij met het hele team vanuit een positieve benadering werken. Door in de verf te zetten wat onze kinderen kunnen en hen daarin aan te moedigen, groeit hun zelfvertrouwen en komen er verborgen vaardigheden naar boven.

‘Kinderen opnieuw laten stralen’; zo kan je de aanpak van ons team best samenvatten. Els Hoedemaekers vertelt je er meer over.

“Onze kracht zit in onze manier van samenwerken. Onze leerkrachten, logopedisten en kinesisten werken als één team. Op die manier kunnen ze elke leerling intensief begeleiden en hem individuele aandacht schenken. Belangrijk om weten is dat ze onze leerlingen zoveel mogelijk kansen aanreiken om al doende te leren. Want bij actief leren voelen de leerlingen zich meer betrokken en pikken ze meer op.

We zitten ook regelmatig als team samen om te kijken hoe we onze aanpak nog verder kunnen optimaliseren. Hierbij hanteren we een helder uitgangspunt:
de juiste zorg voor elk kind vinden zodat we erin slagen het kind te doen geloven in zichzelf. Dat zelfvertrouwen is namelijk cruciaal. Het geeft hen vleugels. Wij zijn er om hen te helpen die vleugels uit te strekken zodat we samen al lerend op weg kunnen gaan.”