Bizarre tijd - week 2

23 maart 2020

Beste ouder(s), opvoeders

De 2e week van een bizarre tijd is gestart. Het gebeurt zelden dat de lessen niet doorgaan op school, heel veel plaatsen zijn gesloten, we hebben weinig contact met onze vrienden, familie,... .

Voor onze kinderen is dit een speciale en gekke tijd. Plots sturen de leerkrachten werkbundels, die we anders samen op school zouden maken. We zijn er ons van bewust dat we de verantwoordelijkheid voor het leerproces deels bij onze leerlingen leggen. Voor hen is dit niet altijd even gemakkelijk.

Ook de druk bij ouders wordt groter, het vraagt immers veel tijd en energie om de kinderen optimaal te begeleiden. We moeten er SAMEN op toe zien dat we het brein van onze kinderen actief houden, maar de grootste taak is nu dat ieder van ons gezond blijft. Maak in deze crisis tijd voor elkaar, neem de nodige rust, maar focus vooral op jullie eigen gezondheid, op jullie gezin.

Onze grootste doelstelling is dan ook een evenwicht te zoeken tussen huiswerk, leuke uitdagingen en quality time.

We hopen met heel het schoolteam dat jij en je familie gezond zijn. We horen graag hoe het met jullie gaat. Stuur gerust een mailtje naar je klasjuf met wat je aan het doen bent of hoe het met je gaat.

Met vriendelijke groeten,

Directie

Greet Thijs