Geen les tot en met 3 mei

17 april 2020
Er wordt geen les gegeven op school tot en met 3 mei.
De leerkrachten voorzien opdrachten om jullie kinderen thuis verder te helpen.
Indien jullie nood hebben aan opvang, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met de leerkracht of de school.