Onze leerkrachten

Stijn Maris

Meester Stijn
Kinesist
Welbevinden staat voor mij op de eerste plaats.

Sara Dekort

Juf Sara
S4
Investeren in kinderen is de meest waardevolle investering die je kan doen. Kinderen zijn geboren met vleugels. Wanneer een kind zich goed voelt zal het op zijn eigen tempo hoger vliegen.

Lotte Nys

Juf Lotte
Ambulant
Welbevinden staat voor mij op de eerste plaats.

Alexis Brisse

Juf Alexis
Logopediste
Het is belangrijk dat elk kind zich goed voelt.
Leren moet leuk en inspirerend zijn, daarom sta ik voor een enthousiast en warm schoolklimaat waarin de leerling zichzelf kan en mag ontplooien -met vallen en opstaan- in een ruimte van tijd en structuur. Zo wil ik tijdens de individuele therapiesessies de leerlingen plezier laten beleven aan hun succeservaringen in het leerproces. Als logopediste ligt mijn focus op het communicatieve aspect want het is uit de verbindingen met anderen en met nieuwe inzichten dat we onszelf blijven ontwikkelen."

Sally Vertessen

Juf Sally
Logopediste
Gras groeit niet door aan de sprietjes te trekken, maar door de wortels water te geven.
Een goede taalbasis en een duidelijke articulatie zijn één van de belangrijkste elementen van verbale communicatie. Daarom ondersteunen wij tijdens de taallessen in de klas en geven wij individuele therapie aan kinderen met taal- en/of spraakproblemen. Tijdens deze therapie begeleiden wij elk kind op maat. De inhoud en de werkvormen worden aangepast aan de noden van het kind.

Jolien Raeyen

Juf Jolien
Orthopedagoog
Laten we zorgen voor een positief schoolklimaat.
Het streefdoel van onze school is het bieden van een positief leerklimaat gericht op de krachten van onze leerlingen. We steken elke dag onze voelsprieten uit om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele noden van onze leerlingen. Wij zetten als team plezier beleven aan leren centraal. Op die manier proberen we dagelijks een bijdrage te leveren aan de groei en de zelfontplooiing van al onze leerlingen.

Ann Schepers

Juf structuurklas
 S2
Samen voelen we ons als een vis in het water in onze structuurklas.
“In onze klas verloopt alles zeer gestructureerd. Zo begint elke dag met een onthaalmoment waarin de kinderen de kans krijgen om dingen met medeleerlingen te delen. Onze doelstelling? Onze leerlingen een heldere structuur én een aangename klassfeer aanbieden waarbinnen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Sara Willekens

Juf Sara
S5
Als je kinderen op hun eigen ritme laat groeien, wordt er meer mogelijk dan je denkt.
“Buitengewoon onderwijs is m’n biotoop. Ik hou ervan om kinderen de tijd en de ruimte te geven die zij nodig hebben om dingen te leren. Daarnaast wil ik er ook zijn om hen op te vangen op het socio-emotionele vlak. Want als m’n ervaring me iets geleerd heeft, dan is het dat het welbevinden dé basis voor goed onderwijs vormt.”

Tine Vrijs

Juf Tine
B4
Een kind dat aangemoedigd wordt, is een kind dat groeit.
“ M’n focus? M’n leerlingen voorbereiden om een vlotte overstap naar het secundair onderwijs te maken. Ik wil hen niet alleen cognitieve vaardigheden meegeven. Ik zie er ook op toe dat ze een goede leer- en werkhouding ontwikkelen. En niet onbelangrijk, ik moedig hen aan om hun mannetje te staan. Als ik dan merk dat een kind dat het aanvankelijk moeilijk had in het gewoon lager onderwijs, met onze aanpak openbloeit, dan weet ik waarom ik deze job al al die jaren doe.”

Silke Vangelder

Juf Silke
Leerkracht turnen
Als je kinderen au sérieux neemt, dan krijg je hun aandacht.
“In m’n contacten met kinderen, probeer ik een vertrouwensband op te bouwen. Dat doe ik in de eerste plaats door echt te luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Iets wat voor jou op het eerste zicht niet veel betekent, kan voor het kind ontzettend belangrijk zijn. Toon dan ook dat je hun verhaal ernstig neemt. Want hiermee geef je hen het signaal dat je hen au sérieux neemt. Hierdoor ontstaat er vertrouwen en krijgt het kind de kans zich verder open te stellen en samen met jou een traject aan te gaan. Vertrouwen is alles.”

Marleen Theyskens

Kinesitherapeut
 
M’n insteek als kiné? Kinderen plezier laten beleven aan bewegen.
“Door gerichte bewegingsoefeningen leren kinderen hun lichaam beter kennen en beheersen. Dit kan hen op vele vlakken helpen zoals bijvoorbeeld bij het schrijven, het knippen, het spelen met de bal of het aannemen van een goede lichaamshouding. Het mooie aan m’n job is dat ik kinderen op een heel tastbare manier dingen kan bijbrengen en dat ik getuige mag zijn van het plezier dat ze beleven wanneer ze meekunnen op het niveau van hun vrienden."

Nele Theunis

Juf Nele
Ambulant
Hoe uniek elk kind in onze klas ook is, toch vormen we samen een (h)echte groep.
In mijn klas probeer ik ervoor te zorgen dat élk kind zijn portie positieve aandacht krijgt. Leerlingen bloeien open wanneer ze merken dat je hen apprecieert. Ook actieve en creatieve lesvormen zorgen voor een aangename lessfeer waarbij iedereen zijn talent ontdekt, verwonderd mag zijn, de wereld verkent...

Luc Swinnen

Meester Luc
Ambulant
Niet het vele is goed, maar het goede is veel.
“Kwaliteit is voor mij inderdaad belangrijker dan kwantiteit. Wat ik doe, doe ik meestal grondig. Daarom besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van een band met m’n leerlingen. Het is de basis om samen dingen te leren of te creëren. In de technieklessen bouwen we elektrische vliegtuigjes, ‘bibberbotjes’ en andere toffe spullen. Het is mooi om te zien hoe fier kinderen kunnen zijn wanneer ze zelf iets gemaakt hebben. Het geeft hen maar ook mij pure arbeidsvreugde.”

Hadewijch Van Linden

Juf Hadewijch
B5
Hier mag je zijn wie je bent.
“Ik hecht veel belang aan doe-activiteiten. Door te doen, wordt de leerstof niet enkel concreter. Leerlingen voelen zich ook meer betrokken en steken op die manier veel meer op. Daarnaast vind ik het essentieel dat kinderen zich goed in hun vel voelen. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Op die manier ontwikkelen ze een gezonde dosis eigenwaarde. En als er iets is dat we in het rugzakje van onze leerlingen willen meegeven, dan is het wel dat: een flinke portie zelfvertrouwen waarmee ze later hun weg in onze samenleving kunnen maken.”

Ann Bloemen

Juf Ann
S1
Oordeel niet te snel. Probeer vooral te begrijpen waarom iemand doet wat hij doet.

Marijke Loos

Juf Marijke
 B1
Leerlingen krijgen de ruimte om hun eerste stappen naar lezen en rekenen op hun tempo te zetten.
“In onze school bloeien kinderen open door de individuele aandacht die ze krijgen. Elk kind is anders. Vandaar dat wij onderwijs op maat geven. Dat doen we als team. Samen kijken we hoe we een kader kunnen creëren waarin leerlingen zich goed voelen zodat ze – elk met hun rugzakje – de stap naar leren kunnen zetten.”

Elke Laenen

Juf Elke
Speelleerklas
Als je ziet hoe kinderen met de juiste aandacht opnieuw openbloeien, dan ga je zelf bloeien.
“Telkens ik merk dat de kinderen in m’n klas een stapje vooruit zetten, ben ik fier. Ik ben ervan overtuigd dat we met aangepaste werkvormen en persoonlijke aandacht een heel eind kunnen geraken. Lesgeven op een niveau dat aansluit bij elk kind van m’n klas, is dan ook waar ik elke dag opnieuw voor ga.”

Ines Geysen

Juf Ines
 
‘Je goed voelen’ is de eerste stap.
“Waarom ik graag in deze school sta? Omdat ik van de uitdaging hou om kinderen vooruit te helpen en zowel hun talenten als minder sterke punten te ontwikkelen. In mijn klas doe ik dat door me zoveel mogelijk op hun niveau te plaatsen en van daaruit hen persoonlijk te begeleiden. Als je je in hun leefwereld verplaatst, krijg je niet alleen hun vertrouwen maar ook hun medewerking om samen stapjes voorwaarts te zetten.”

Cindy Pireyn

Juf Cindy
S3
In deze school passen wij ons aan aan het kind. Met een positieve inbreng kan hun zelfvertouwen groeien.
Wij geven kinderen de ruimte om zichzelf te zijn. We nemen ook de tijd die nodig is om leerstof duidelijk uit te leggen. Dit doen we op een manier die vertrekt vanuit de eigenheid en talenten van het kind. We staan dan ook dicht bij elke leerling. Laat het nu net dat zijn wat me zo aantrekt in deze school.

Kris Demaeght

Leerkracht muzische vorming
 
Express yourself. :-)
“Muzische vorming gaat over veel meer dan muziek en tekenen. Tijdens m’n les leren kinderen op een prettige manier creatief zijn. Ze leren ook aandachtig naar beelden kijken en - niet te vergeten - ze leren hun gevoelens uiten. In onze les is het dan ook nooit saai!”

Eline Theunckens

Juf Eline
B6
Het geknipte profiel van een leerkracht? Een vat vol liefde plus een oceaan van geduld!

Hilde Ceusters

Juf Hilde
B2
Denk positief. Het maakt je sterker.
“Het positieve benadrukken, vind ik bijzonder belangrijk. Op die manier krijg je een sfeer waarbinnen kinderen zich aangemoedigd voelen om stappen te zetten. We werken als een team. Hierdoor kunnen we elk kind de nodige aandacht en tijd geven om op hun tempo dingen bij te leren. Als ze dan merken dat het op die manier aardig lukt, dan zie je hoe hun zelfvertrouwen hierdoor een boost krijgt.”

Ellen Ceuppens

Juf Ellen
B3
Het gaat er niet om dat je de beste bent, het gaat erom dat je beter bent dan gisteren.
“Voor mij is de essentie van ons onderwijs niet dat je een kampioen wordt. Wel dat je je persoonlijk record verbreekt. Dat je dus beetje per beetje beter wordt en zo als mens groeit. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we benadrukken wat onze leerlingen goed doen. Het zijn de beste vitamines voor hun groeiproces.”

Jan Celis

Meester Jan
Leerkracht turnen
Samen bewust bewegen en daar ook nog plezier aan beleven; daar gaat het in onze lessen om.”
“Onze lessen doen allesbehalve aan gymnastieklessen denken. We focussen in de eerste plaats op bewegen. We maken ook tijd voor spelletjes. Zeg nu zelf: als je al spelend je lichamelijke vaardigheden kan ontwikkelen en zo een goed gevoel over je lichaam krijgt, dat is toch pas echte fun!”

David Bergen

Meester David
Ambulant
Een 1-op-1-relatie met het kind; daarmee willen we het verschil maken.
“Onze school is veel meer dan een plek waar je leert. Hier bereiden we je ook voor op het leven. Leren samenwerken, jezelf uitdrukken en naar de andere luisteren zijn dan ook minstens zo belangrijk dan leren lezen en rekenen. Hoe ik deze vaardigheden bij m’n leerlingen ontwikkel? Door een 1-op-1-relatie met hen aan te gaan en hen als een coach te benaderen. Dit geeft hen een veilig gevoel en vertrouwen. Dé uitvalsbasis van waaruit we samen heel wat kunnen bereiken.”

Liesbeth Daems

Juf Liesbeth
Logopediste
If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.
“Een goede taalbasis is voor een kind de sleutel om tot leren te komen. Wanneer ik taal- en articulatietherapie geef, bekijk ik elk kind als een individu. Elke therapie is dan ook anders en aangepast aan de specifieke noden van het kind. We werken ook regelmatig in groepjes. Op die manier leren kinderen naar elkaar luisteren en zichzelf uitdrukken. Telkens wanneer ik merk dat een leerling spontaan toepast wat hij bij mij geleerd heeft, dan weet ik dat we ons op het juiste spoor bevinden.”