Stapsgewijs vooruit

Sla je vleugels uit

In onze school mag je zijn wie je bent. Meer nog, we zijn ervan overtuigd dat een kader waarbinnen jij je goed voelt, de beste voedingsbodem vormt waarop het potentieel in jou rustig kan ontluiken en op een aangepast tempo kan groeien.

Belangrijk om weten is dat je er niet alleen voor staat. Een heel team van leerkrachten, logopedisten en een kinesist staat klaar om je tijdens je groeitocht te begeleiden. Ze zijn je grote supporters die elke stap voorwaarts die je zet met veel enthousiasme onthalen en je aanmoedigen om de volgende stap te zetten.

Wat onze aanpak van het lager onderwijs zo bijzonder maakt? Dat is in de eerste plaats de geïndividualiseerde aanpak. De richting die we samen uitgaan wordt in grote mate bepaald door jouw potentieel en leerritme. Niet de eindbestemming maar vooral een leerzame en fijne weg ernaar toe is onze focus.

Hetzelfde geldt voor ons aanbod type 9. Ook bij leerlingen met autisme vertrekken we vanuit hun individuele noden. Want door zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun leefwereld en hun persoonlijke talenten, raken we het verst.

Vogels WARANDE