Over onze school

KSD Warandeschool is een school voor buitengewoon onderwijs. De school is gelegen in het centrum van Diest, nabij het Warandepark.
We bieden onderwijs aan kinderen met een attest basisaanbod of een attest type9.

In onze school mag je zijn wie je bent. Meer nog, we zijn ervan overtuigd dat een kader waarbinnen jij je goed voelt, de beste voedingsbodem vormt waarop het potentieel in jou rustig kan ontluiken en op een aangepast tempo kan groeien.

Belangrijk om weten is dat je er niet alleen voor staat. Een heel team van
leerkrachten, logopedisten, kinesisten en een orthopedagoog staat klaar om je tijdens je groeitocht te begeleiden. Ze zijn je grote supporters die elke stap voorwaarts die je zet met veel enthousiasme onthalen en je aanmoedigen om de volgende stap te zetten.

Wat onze aanpak van het lager onderwijs zo bijzonder maakt? Dat is in de eerste plaats de geïndividualiseerde aanpak. De richting die we samen uitgaan wordt in grote mate bepaald door jouw potentieel en leerritme. Niet de eindbestemming maar vooral een leerzame en fijne weg ernaar toe is onze focus.

Hetzelfde geldt voor ons aanbod type 9. Ook bij leerlingen met autisme vertrekken we vanuit hun individuele noden. Want door zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun leefwereld en hun persoonlijke talenten, raken we het verst.

Samen gaan we voor onderwijs op maat van elk kind. In onze school mag je erop rekenen dat wij het kind en z’n welbevinden helemaal centraal stellen. Vandaar dat wij met het hele team vanuit een positieve benadering werken. Door in de verf te zetten wat onze kinderen kunnen en hen daarin aan te moedigen, groeit hun zelfvertrouwen en komen er verborgen vaardigheden naar boven.

KSD De Warande groepsfoto

Wat wij belangrijk vinden

 

Leren is leven

Met onderwijs op maat maken we je kind sterk voor de toekomst

 

Een sterk team

Zorg dragen voor onze school, ieder vanuit zijn expertise en talenten.

 

Spelen is een werkwoord

We zetten in op leren spelen en spelend leren.

 

Mediawijs

Aan de slag met tablets in elke klas.

Ons gedreven team

Directie en secretariaat

Juf Ilse

juf Greet

Leerkrachten

Juf Katrien

Ambulant

Juf Ann

Leerkracht Structuurklas

Juf Cindy

Leerkracht Structuurklas

Juf Sara

Leerkracht Structuurklas

Juf Jolien Vu

klastitularis basisaanbod

Juf Sara D

Ambulant

Juf Ruth

Leerkracht Structuurklas

meester David

Leerkracht basisaanbod

Juf Ellen

Leerkracht basisaanbod

Juf Eline

Leerkracht basisaanbod

Juf Elke

Leerkracht speelleerklas

Juf Nele

Ambulant

Meester Luc

Ambulant

Juf Lotte

Leerkracht basisaanbod

Juf Kris

Muzische vorming

Juf Silke

Leerkracht turnen

Meester Diederik

Leerkracht turnen

Juf Ines

meester Lennert

Leerkracht structuurklas

Juf Sandra

ambulante leerkracht

Paramedisch team

Meester Stijn

Kinesist

Juf Jolien

Orthopedagoog

Juf Sally

Logopediste

Juf Liesbeth

Logopediste

Juf Julie

kinesist

Juf Annemarie

logopediste

Schoolreglement

Bekijk de schoolbrochure met reglement van onze school.

Visieteksten basisaanbod en type 9

Bekijk de visie van KSD Warandeschool voor het basisaanbod en type 9

Onze vestiging