Vrije dagen

Schooljaar 2019-2020

Eerste trimester 

Aanvang schooljaar : 2 september 

Lokale verlofdag30 september
Pedagogische studiedag8 oktober
Herfstvakantie28 oktober tot en met 3 november
Pedagogische studiedag20 november
Kerstvakantie23 december tot en met 5 januari 

Tweede trimester

Lokale verlofdag7 februari
Krokusvakantie24 februari tot en met 1 maart
Pedagogische studiedag18 maart
Paasvakantie6 april tot en met 19 april 

Derde trimester

Dag van de arbeid : vrijaf1 mei
OH Hemelvaart21 – 22 mei
Pinkstermaandag1 juni 


Einde schooljaar : 30 juni