Vrije dagen

Schooljaar 2021-2022

Eerste trimester 

Aanvang schooljaar : 1 september 

Lokale verlofdag27 september
Pedagogische studiedag8 oktober
Herfstvakantie1 november tot en met 7 november
Wapenstilstand11 november
Kerstvakantie27 december tot en met 9 januari 

Tweede trimester

Lokale verlofdag21 januari
Pedagogische studiedag31 januari
Krokusvakantie28 februari tot en met 6 maart
Pedagogische studiedag16 maart
Paasvakantie4 april tot en met 18 april 

Derde trimester

Dag van de arbeid 1 mei
OH Hemelvaart26 -27 mei
Pinkstermaandag6 juni 


Einde schooljaar : 30 juni