Vrije dagen

Schooljaar 2020-2021

Eerste trimester 

Aanvang schooljaar : 1 september 

Lokale verlofdag28 september
Pedagogische studiedag9 oktober
Herfstvakantie2 november tot en met 8 november
Wapenstilstand11 november
Kerstvakantie21 december tot en met 3 januari 

Tweede trimester

Lokale verlofdag22 januari
Krokusvakantie15 februari tot en met 21 februari
Pedagogische studiedag10 maart
Paasvakantie5 april tot en met 18 april 

Derde trimester

Dag van de arbeid 1 mei
OH Hemelvaart13 – 14 mei
Pinkstermaandag24 mei 


Einde schooljaar : 30 juni